Dilataciona PVC lajsna

 

Lajsna se može priheftati lokerom sa čeličnim nerđajućim klamericama i ogletovati ispunom (preporučuje se Rigips Vario). Ostaje vidan plastični pregib koji će imati idealan pravac i koji se lako pokriva bojom. Dilataciona PVC lajsna prihvata sva skupljanja i širenja i onemogućava pojavu prslina. 

 

-->