Kontakt i Lokacija

Rigips Srbija i Crna Gora (Rigips Serbia & Montenegro)
 
Rigips, Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115d
11070 BEOGRAD
SERBIA
 
tel: +381 11 2282444
fax: +381 11 3149795
 
 
 
 
 

  

 

Ime, e-mail

Funkcija

Telefon/Fax

Vladan Ilić

vladan.ilic@saint-gobain.com

Direktor Rigipsa za Srbiju i Crnu Goru

+381 (0) 11 22 82 444

Mina Milinović Balać

mina.milinovicbalac@saint-gobain.com

Project Manager

+381 (0) 63 28 28 50

Igor Jošić

igor.josic@saint-gobain.com

Konsultant za prodaju i projekte za Beograd

+381 (0) 63 108 19 80

Miodrag Stevanović

miodrag.stevanovic@saint-gobain.com

Konsultant za projekte i prodaju za centralnu i južnu Srbiju

+381 (0) 63 28 28 52

Aleksandar Stojanović

aleksandar.stojanovic@saint-gobain.com

Konsultant za projekte i prodaju za Vojvodinu +381 (0) 63 28 28 51

Vidan Mitrović

vidan.mitrovic@saint-gobain.com

Key Account Manager

+382 (0) 68 40 88 73

Bojan Boljević

bojan.boljevic@saint-gobain.com

Konsultant za projekte i prodaju za Crnu Goru - tehnička podrška

+382 (0) 69 349 259

Dijana Anđelković

dijana.andjelkovic@saint-gobain.com

Asistent za prodaju i finansije

+381 (0) 11 22 82 444

Danijela Anđelić

danijela.andjelic@saint-gobain.com

Administrator nabavke

+381 (0) 11 22 82 444

Slađana Pusulić

sladjana.pusulic@saint-gobain.com

Administrator Customer Service

 

+381 (0) 11 22 82 444

 

Danka Krstić

danka.krstic@saint-gobain.com
rigips.marketing@saint-gobain.com

 

Marketing and technical assistant

+381 (0) 11 22 82 444

+381 (0) 63 39 02 98

Ivana Grujički

ivana.grujicki@saint-gobain.com

Konsultant za projekte i marketing

 

+381 (0) 11 22 82 444

+381 (0) 63 108 43 71

 

 

-->