Primaline set za Rigiton perforirane ploče

 

Primaline set za Rigiton perforirane ploče sastoji se od: samolepljive trake pastozne ispune sa špahtlom, tečnog ispunjivača sa valjkom i šmirgle