Rigidur revizije

Rigips revizioni otvori proizvode se od specijalnih Rigidur ploča od celuloznih vlakana. Dimenzije se kreću od 20x20 do 60x60 cm, a postoji mogućnost izrade nestandardnih dimenzija na upit. Revizioni otvori se izrađuju u različitim oblicima. Postiže se otpornost na požar do F90. Prednost ovih revizionih otvora je u tome što ne postoji vidljiv metalni ram već su i ram i poklopac urađeni od Rigidur ploča. Zbog toga nema provođenja toplote kao kod revizionih otvora sa metalnim ramom, a ujedno i ne dolazi do pojave korozije. Cena je izuzetno povoljna u odnosu na revizije sa metalnim ramom.

Rigidur revizije koje se proizvode bez metalnih delova prilagođene su za ugradnju u vatrootporne sisteme. Pri osmišljanju ovih proizvoda vodilo se računa o što jednostavnijoj ugradnji. Odbacivanje metalnog rama doprinelo je minimalnoj uočljivosti u prostoru, a pored toga je eliminisan problem korozije. Na fleksibilnost oblika i na mogućnost naručivanja bilo koje veličine projektanti mogu da računaju.
 

   
   
   
   
     

 

-->