Rimat 100DLP malter

Nanošenje Rikombi-Grund a kod brzoupijajućih materijala

Materijal se preko creva nabacuje na zidove i plafone

Dugim ravnjačama vrši se izvlačenje i ravnanje

Finalno gletovanje leptir gletericom

Namena

• malterisanje i gletovanje gas-betona u jednom sloju, ručno ili mašinski,
• malterisanje mašinsko betona i prefabrikovanih betonskih elemenata u jednom sloju,
• malterisanje površina sa šlicevima za instalacije u dva sloja,
• mašinsko malterisanje sa gletovanjem preko neravnog krečno-cementnog maltera.

Prednosti

• idealan glet malter za upijajuće porozne gas-betone jer nema usukavanja,
• malterisanje je ujedno i gletovanje,
• otporan je na pucanje, jer je na bazi gipsa koji je elastičan,
• minimalna debljina nanošenja - svega 2 mm,
• velika efikasnost mašinskog nanošenja i do 150 m2 gletovane površine dnevno,
• odlično prijanja, obrađena površina je kvalitetna i ne haba se,
• nanosi se mašinama za malterisanje ili ručno,
• mala potrošnja materijala,
• reguliše vlažnost vazduha u prostoriji i obezbeđuje takozvano disanje površina,
• napravljen je na bazi prirodnog gipsa koji je ekološki materijal.

Priprema i nanošenje

• grundiranje: za upijajuće podloge Rikombi-Grund, za beton Rikombi-Kontakt,
• za sloj preko 4 mm nije potrebno grundiranje,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• mašinom se materijal iz džaka meša s vodom i izuzetno brzo nabacuje na zid,
• primenjuje se u prostorijama normalne vlažnosti vazduha,
• nakon nanošenja sačeka se vezivanje oko 120 minuta, a potom se ogletuje.

Tehnički podaci

Debljina sloja: ručno 2-9 mm, mašinsko 4-9 mm
Potrošnja: 0,8 kg/m2/mm
Sastav: gips, kalcijum-hidrat, perlit i dodaci
Korišćenje: unutaro bjekta za zidove, plafone
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C
Vreme za obradu: 120-150 minuta
Faktorotporadifuzijevodene pare: µ=10
Otpornost na pritisak: > 2,5 N/mm²
Otpornost na savijanje: > 1,0 N/mm
Završna obrada: Rigips disperzije, molerske boje, tapete
Pakovanje: džakovi od 30 kg
Skladištenje: oko 12 meseci.