Šaht zidovi


Šaht zidovi sa jednostrukom potkonstrukcijom

Šaht zidovi sa jednostrukom potkonstrukcijom

Šaht zidovi su zidovi specijalne namene i jedno su od zahtevnih mesta u savremenom građevinasrtvu. Rigips posvećuje pažnju ovim rešenjima i nudi kompletnu opremu (specijalne ploče, revizione otvore...) za poziciju.

 

Šaht zidovi bez potkonstrukcije

Šaht zidovi bez potkonstrukcije

Šaht zidovi su zidovi specijalne namene i jedno su od zahtevnih mesta u savremenom građevinasrtvu. Rigips posvećuje pažnju ovim rešenjima i nudi kompletnu opremu (specijalne ploče, revizione otvore...) za poziciju.

-->