Suvi estrih


Rigiplan

Rigiplan

Rigiplan suvi estrih sa dva sloja ploča debljine 12.5mm

Rigidur

Rigidur

Suvi estrih Rigidur sa pločama  dva sloja 12.5mm ( ili 2x10mm), bez dodatne izolacije ili sa kaširanim pločama sa izolacijom od mineralne vune, stiropora ili izolacije sa drvenim vlaknima

-->