Zidovi sa dvostrukom potkonstrukcijom

Oznaka sistema
Opis sistema
3.41.01Zidovi sa duplom metalnom potkonstrukcijom CW/UW 50 3.41.01H=4,00m, EI 90, Rw, maks. 68dB
3.41.02Zidovi sa duplom metalnom potkonstrukcijom CW/UW 75 3.41.02H=5m, EI 90, Rw=72dB
3.41.03Zidovi sa duplom metalnom potkonstrukcijom CW/UW 100 3.41.03H=6m, EI 90, Rw maks.74dB
-->