Zidovi sa metalnom potkonstrukcijom CW/UW 50 3.40.01

 

 

3.40.01                                                            

 


Zvučna zaštita

Rw maks.44 dB

 

Za[tita od požara

EI 30

 

Visina zida

maks. 2,75m

 

Deblina zida 

maks. 75 mm

 

Težina
oko 26 kg/m² 
(bez izolacije)

 

1. Oblaganje

1.1.Zaštita od požara

1.2 Pričvršćivanje

Rigips RB (RBI) gipskartonska ploča
Rigips RF vatrootporna ploča
Rigips Duraline RF ploča
Rigips samourezni vijci TN
Rigips Duraline vijci

2.Spoj profila sa podlogom

Zaštita od požara

Traka za zvučnu izolaciju
Traka od Isover mineralne vune klase A

3. Potkonstrukcija

3.1. Horiz. profil

3.2. Vert. profil

Rigips zidni profil UW 50 - 06 mm
podni i plafonski spoj
Rigips zidni profil CW 50 - 06 mm
4 Izolacija
Zvučna zaštita
Zaštitaod požara
Isover mineralna vuna
Isover mineralne vune klase A
5 Spoj ploča Izvođenje
Spojevi Rigips ploča se bandažiraju
i ispunjavaju Standard, Super ili Vario
ispunom, a cela površina se može
pregletovati Rimano ili Profinish
glet masom.

 

-->